Om Henrik

jag arbetar mestadels med olja på duk då detta är det medium som passar mig bäst. Jag är mest intresserad av färg och även oljefärgen som material. Då jag sällan har en färdig plan eller förarbeten lämpar sig oljefärgen bäst då idéer kan uppstå genom arbetet med själva färgbehandlingen, därför vill jag inte ha ett för starkt koncept som ligger helt utanför ramen av själva måleriet självt, då måleriet bör vara autonomt.

Kontaktuppgifter

  • Bredgrind 8
  • 774 99 BY KYRKBY
  • 073-837 88 23
  • henrikolsson69@hotmail.com
  • hemsida

Galleri