Lars Olsson

Några tankar om betong

Många ser betong som något grovt och fult, ett utskällt material som leder tankarna till problemdrabbade höghusområden, otrygga gångtunnlar under vägar och järnvägar, vittrande broar där rostigt armeringsjärn går i dagen och hotar konstruktionen.

För mig är betong ett material med skönhet och outforskade möjligheter. Jag kan tycka att betongen ibland inte har något eget uttryck utan lånar detta av sin omgivning – den kopierar den yta som den stelnar mot – gjut mot en plastyta och betongen får en plastliknande högblank yta, gjut mot metall och ytan blir att avtryck av metall. Samtidigt har materialet andra kännetecken där dess tyngd och viljan att bilda luftbubblor är två exempel (ju mer du vibrerar desto färre bubblor!).

Ibland låter jag betongen vara just ljusgrå betong, ibland ger jag den färg och ibland behandlar jag dess yta så den blir till ett obestämbart material – se bilden på betongkameran och notera betongens förmåga att återge små detaljer. Möjligheterna är stora!

När jag håller kurser i betong på Betonggalleriet får jag ofta frågor om det går att göra si eller så, kan man göra en form av det här materialet, kan man blanda färg i betongen? Mitt svar är alltid ”testa”! Kanske blir resultatet inte som du tänkt dig och känns misslyckat. Men just ur misslyckandet föds ofta det nya – nya former, ytor och uttryck!

Se när jag gjuter betong i filmklippet! Och välkommen till min ateljé i Färjan under konstrundan.

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=RzuYl3FrrT8