Konstrundan Avesta är ett samarrangemang mellan Folkare Konstförening och deltagande konstnärer.

Konstrundan Avesta inriktar sig på bildkonst och skulptur inom Avesta Kommun.

För oss deltagande konstnärer handlar det inte om hobbyverksamhet utan konsten är en stor del av våra liv och är en del av vår försörjning.

Besökarna av Konstrundan Avesta ska erbjudas en mångfaldig blandning av uttryck att välja mellan samtidigt som vi eftersträvar hög kvalité. När någon söker för att delta i Konstrundan som utställare ser vi till konsten och hur den kan passa in i redan befintlig Konstrunda. Ett nekande svar på en ansökan ska inte tas personligt.

Folkare Konstförening och Konstrundans deltagare bestämmer gemensamt år från år om någon ny sökande får plats, och om någon gästkonstnär ska bjudas in. För att delta i Konstrundan – som alltid infaller fyra dagar under påskhelgen, krävs att du är yrkesverksam konstnär. Du är bofast i Avesta kommun helt eller delvis och du har din ateljé här åtminstone delar av året.

Det är meriterande om du som söker har:

  • Examen från Konsthögskola, eller pågående utbildning vid sådan, alternativt flerårig konstutbildning där det krävs arbetsprover för att bli antagen.
  • Dokumenterade offentliga utställningar.
  • Medlemskap i någon konstnärsorganisation som t.ex. KRO, KIF eller KiD – Konst i Dalarna.

Som deltagare i Konstrundan Avesta förväntas det av dig att:

  • Ta emot besökare i egen ateljé eller på lokal ensam eller tillsammans med andra konstnärer under de dagar och tider som Konstrundan Avesta pågår.
  • Till vårt lotteri donera ett konstverk till ett lägsta värde av 1.500 kr. Lotteriet säljs enbart under Konstrundan av deltagande konstnärer och intäkterna går oavkortat till Konstrundan.
  • Aktivt delta i våra möten inför Konstrundan och hjälpa till med de arbetsuppgifter som finns.

Är du som aktivt yrkesutövande konstnär intresserad av att söka för medverkan i kommande års Konstrunda?

Välkommen att senast 30 augusti innevarande år höra av dig till:

Folkare Konstförening,
ordf. Gunilla Berglund, Brovallen 63, 775 96 Krylbo.
0226–660 44, 0735–928197, gunilla.berglund@centerpartiet.se