2019 års konstlotteri utgår

OBS! Detta år har vi inget gemensamt konstlotteri då Konstrundan tillfälligt har ändrat skepnad till 100-årsrundan.